Noodkreet & fundraiser

Mijn situatie

Na jarenlang toenemend huiselijk geweld en terreur door mijn als narcistisch gediagnosticeerde ex-man, heb ik in 2013 gekozen voor veiligheid van mijn drie kinderen en me gemeld bij Steunpunt Huiselijk Geweld. Sinds mijn ex-man door Jeugdzorg verplicht gesteld werd de woning te verlaten doet hij er letterlijk alles aan om mij ten gronde te richten. Met hulp van zijn vader en diens netwerk. Geen wetteloos middel wordt geschuwd om mij financieel, sociaal en maatschappelijk steeds verder klem te zetten om uiteindelijk mijn moederrol en waardigheid te kunnen ontnemen.
OP dit moment juli 2020 heb ik 44 rechtszaken moeten bijwonen, ben ik uit gezag, wordt mijn huis achter mijn rug om verkocht zonder mijn instemming, terwijl ik zelf bezig ben met financiering. Alleen al aan openstaande advocaat kosten zit ik op €35000,-. Sinds de kerst heb ik mijn kinderen helemaal niet meer mogen zien. Alle mensenrechten worden hier overschreden.

Van beïnvloeding van politie, WMO, Jeugdzorg, de Rechtbank, de advocatuur, het bankapparaat en fysieke bedreiging van mijzelf en de kinderen, tot zakelijke sabotage van vrienden die mij financieel willen steunen met juridische bijstand. Inmiddels betekent dit concreet dat er namens mijn ex-man een verzoek is ingediend om mij uit het ouderlijk gezag te ontzetten en tevens te eisen dat het huis waarin ik woon, nu verkocht dient te worden. Daarnaast is mijn ex-man er op basis van onophoudelijke manipulatie, bedrog én de volledige medewerking van Jeugdzorg Brabant (JBB) in juni 2018 uiteindelijk in geslaagd mijn kinderen bij mij weg te halen. Het betreft slechts één onvoorstelbare ingreep in een reeks van velen. De schade die bij mijn kinderen en mijzelf veroorzaakt is door de bemoeienis van Jeugdzorg is absurd. Dit moet niet alleen NU stoppen, dit moet worden bestraft.

De meervoudig criminele praktijken waarmee bovenstaande heeft kunnen plaatsvinden zijn haast met geen pen te beschrijven, maar ik weiger te geloven dat Nederland een dergelijk verhaal ongestraft kan laten voorbijgaan. Dus ik zal blijven vechten. Voor mijn kinderen, voor gerechtigheid en voor een juridisch precedent dat een ommekeer inzet voor vele lotgenoten.

De hulpvraag

Help mij alsjeblieft om:

1. Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.
De bank manipuleert de rechtsgang en isoleert mij van mijn sociale omgeving door vrienden te chanteren en zakelijk te benadelen.


2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij (elk onderdeel van) Jeugdzorg, Jeugd- en familierecht. Inclusief gecontracteerde zorg en -instellingen.
Liegen mag niet. Dat leer ik mijn kinderen ook.


3. Een precedent te creëren dat (medeplichtigheid aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

De context en achtergrond van bovenstaande drie punten heb ik hier in detail uiteengezet.

Tot dusverre heb ik meer dan VIERENVEERTIG rechtszaken en procedures moeten doorstaan met tijdens elke zitting Familie- en Jeugdrecht bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak. Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de enige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen deze organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Maar juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven.

Mijn tweede juridische gevecht, om te kunnen ontsnappen aan de narcistische mishandeling door mijn ex-schoonfamilie – met medewerking van Rotary en/of de Rabobank, vindt ook nu plaats. Om als alleenstaande moeder in dit stadium nog overeind te kunnen blijven is het cruciaal is dat de reeks van aantoonbaar gepleegde wetsovertredingen eindelijk gewoon strafbaar wordt gesteld. NU. Hiervoor heb ik acuut rechtshulp nodig welke mij dus structureel moedwillig -door de Rabobank- wordt onthouden!

Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

Voor een bijdrages via bankbetaling klik hier

Voor een bijdrages via creditcard klik hier

Bedankt om mij te helpen,

 

Trudi Verstegen