Dit wens ik te stoppen: narcisme en corruptie

BUITENSPEL UIT MOEDERROL GEHAALD DEEL 1 – ex van een wraakzuchtig EU-functionaris

CONTEXT
Dagelijks word ik benaderd door moeders wie extreem benadeeld worden door ons “zorg”-systeem, waarbij -ondanks dat juist ik in 2016 moest kiezen voor de veiligheid van mijn drie kinderen en mijzelf- ik gedupeerd werd door Jeugdzorg en daarmee Jeugdrecht bij Rechtbank Zeeland West-Brabant sinds een raadslid namens mij meervoudige klachten tegen Jeugdzorg indiende -welke geweigerd werden en pas na tweemaal interventie door de Nationale Ombudsman alsnog als ontvankelijk verklaard. En voorts gegrond werden verklaard op de meest evidente punten. 

Sinds startte een hetze tegen mij als mama -ik was beoogd raadslid en commissielid en wist “teveel”. Bovendien stelde ik als politica belangenverstrengeling JBB en WMO publiekelijk aan de kaak. En kwam ik op voor benadeelden. Tegenspraak wordt NIET geduld door een overheidsinstantie. Haar management heeft immers de verantwoording met goede -excusez le mot- omzetcijfers te komen. Stel je voor dat ik inderdaad een schadevergoeding moet krijgen. Dat brengt schade aan de reputatie en keldert de winst! Is deze situatie wenselijk? Monddood maken en moederschap zoveel mogelijk onmogelijk als represaille? Men nam doelbewust mijn kinderen bij mij weg. Zo kon ik gemangeld worden. Door absurde onthouding van het allerbelangrijkste. Door het bij mij weghalen van mijn ziel: mijn kinderen.

WMO-Waalwijk was in dezen medebetrokkene en regievoerder van de uithuisplaatsing van mijn twee jongsten. Een JBB-dame werd hier in house gedetacheerd om een “directe lijn” te hebben en te kunnen zoeken naar gedragingen van ouders. Inmiddels is de JBB-dame hoofd WMO. Mij werd hulp stopgezet op persoonlijke titel, privacyschending is constructief orde van de dag. Een hulp durfde niet meer te komen omdat zij aan een kruisverhoor werd onderworpen door de coach van WMO, “toevallig” tevoren werkzaam bij de Raad van de Kinderbescherming. “Toevallig” ook zijn de verantwoordelijk hoofdbestuurders inmiddels allemaal elders “gedetacheerd” of met vervroegd pensioen. 

Ambtenaren met een HBO-opleiding of lager bij WMO en JBB (Jeugdbescherming Brabant) achtten zich BOVEN adviezen van artsen, specialisten en een Professor dr. kinder- en neurospychologie. En liegen stelselmatig voor de Rechtbank. Zo gaf de vorige gezinsvoogd aan dat mijn huisarts mijn kunnen verzorgen van de kinderen in twijfel trok. De huisarts heeft mij met klem benadrukt dit NIMMER gezegd te hebben. “Ik heb haar gezegd dat jij de kinderen altijd goed verzorgd hebt zoals je altijd hebt gedaan”.

Een bevriend psycholoog/sexuoloog, vm buurmeisje en tevens collega hockeycoach werd ingeschakeld door mijn ex zijn persoon als volstrekt alternatief van de werkelijkheid te “noteren” richting de huisarts. Jeudzorg heeft weet van absurde gedragingen en ook hiervan. Echter support zij sinds klachtbehandeling mijn ex en partners in crime v.v. 
Jeugdzorg en jeugdrecht blijkt één grote poppenkast van bedrog en manipulatie ten gunste van het verdienmodel en (kinderen van) elite en “vrienden”. Deze absurde benadeling van vrouwen geldt voor honderden moeders wie mij benaderden. En voor hun kinderen wie rücksichtlos in hun ontwikkeling worden gefrustreerd. Naast dat hen geleerd wordt dat geweld en terreur tegen hun moeders wordt beloond!

Mama’s worden met behulp van instanties “buitenspel” gezet.
Matchfixing mag niet bij voetbal – Belangenverstrengeling moet niet mogen in het Jeugdzorgsysteem! 
Videoscheidsrechters voorkomen fout buitenspel – Ook gesprekken met Jeugdzorg en zittingen Rechtspraak iz Jeugd- en Familierecht dienen getapet om valsspelen in deze poppenkast te voorkomen. 

Dat er sprake is van belangenverstrengeling en corruptie was mij al duidelijk en wordt eens temeer bevestigd door velen. Dit betreft een Nederlandse dame wie door een -een bancaire EU-functionaris- doelbewust in uit haar moederrol werd gehaald. Haar lijdensweg -ik weet dat dit zo is- is zeer gelijkend aan mijn “ervaringen” in mijn ex wens van destructie:
Medewerking verlenen aan het onmogelijk maken van het kunnen verzorgen door de bank en instanties!

De wens van de huidige voogd is 50/50-ouderschap. Mijn kinderen komen dus langzaam maar zeker terug. Dat kan niet wanneer ik uit huis gezet wordt. De ultieme wens en eis nu van mijn ex, zijn pa en de Rabobank. De bank -waar mijn ex-schoonvader bestuursvoorzitter was- werkt mee aan het frustreren van mama kunnen zijn.

Help mij dit te voorkomen. Help mij het dak boven mijn hoofd te kunnen behouden. Ik wens voorts op te komen voor strafbaar stellen van (meewerken aan) narcistische mishandeling. 

[18-05-19 10:31:07] CV: ‎Berichten en oproepen in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end encryptie.
[18-05-19 10:31:07] T: Hallo C, Trudi Verstegen hier
[18-05-19 10:41:21] CV: Hallo! R. had me al verteld hoe je heet.
Ik ben momenteel onderweg, maar zal je later vandaag wat meer schrijven!
[18-05-19 10:43:28] T: Oké. Goede reis! We gaan narcistische mishandeling strafbaar maken!
[18-05-19 10:45:27] T: Hoe heet je?
[18-05-19 10:55:57] CV.
Absoluut – ik kan een boek schrijven over wat ik heb meegemaakt – eerlijk waar. Maar jij zult ook wel al hebben ondervonden hoe moeilijk het is om hier te vechten. Gekmakend. Mijn ex heeft me mijn oudste twee inmiddels geheel tegen me gekeerd, en zij zitten nu op een internaat in Engeland!
[18-05-19 10:57:40] CV: (Narcisme en ouderverstoting door hostile parenting gaan soms hand in hand)
[18-05-19 10:59:50] CV: Mijn jongste (12) woont nog bij mij – vandaar dat mijn zaterdag uit taxieën bestaat van de ene naar de andere aktiviteit ????
[18-05-19 17:33:27] T: We moeten dit stoppen
[18-05-19 17:33:28] T: Echt
[18-05-19 17:33:32] T: Kan ook
[18-05-19 18:08:42] CV: Het is mss handiger als we een keer bellen?
Je weet mss al dat ik in Lux woon. Loop daar steeds weer tegen een muur aan. Mijn scheiding was een “divorce per fault”. Erg achterhaald concept, en het zet mensen aan tot kwaad. 
Mijn ex is bovendien werkzaam bij één vd Europese Instanties, waardoor hij veel ‘machtiger’ is dan ik – niet alleen financieel. EU functionarissen hebben een bevoorrechte positie – alles wat met school en after school te maken heeft bijv verloopt via “de betalende partij”, ofwel: de EU functionaris. Kreeg nog geen schoolrapport meer! Afijn, lang verhaal. 
Ik heb een goede samenvatting van hetgeen ik ervaren heb die ik je wel eens kan mailen?

De laatste maanden heb ik allerlei instanties aangeschreven, omdat ik inmiddels al twee kids kwijt ben en zich niks beweegt. Minister van Justitie, Ministre d’Égalité, Eltern Getrennt, Mediation Centre, Femmes en Détresse…overal leg ik mijn verhaal neer, maar krijg niet eens een antwoord!
In dec 2018 is er hier een overheidscampagne van start gegaan ter voorkoming van huiselijk geweld: “Break the Silence”.
Dat heb ik als aanknopingspunt gebruikt toen ik de minister schreef. “Hier ben ik, en dit is mijn verhaal. Ik doorbeek de stilte. Maar wat doen jullie eigenlijk voor mensen in een situatie als de mijne?”
Mijn ervaring met justitie en jeugdzorg is rampzalig. Vanuit NL krijg ik geen hulp, omdat ik hier woonachtig ben. Zelfs voor een paspoort voor de kinderen kon de NL overheid niets doen. De zg uitzonderlijke rechterlijke toestemming die je kunt aanvragen indien de andere ouder niet meewerkt om een paspoort te verlengen bestaat hier niet. Mij werd door de rechter gezegd dat ik het “gewoon” aan mijn ex moest vragen. Mijn ex lachte daarop charmant, en zei natuurlijk: “no problem”.
Ik ben inmiddels zo’n 20 aanvragen om zijn toestemming (formeel en informeel) verder, en heb het na 5 jaar nóg niet voor elkaar!
Is toch te gek dat ik voor kinderen uit een multi-national gezin, die in het buitenland wonen en bovendien op een internationale school zitten niet eens een paspoort kan aanvragen omdat mijn ex me dwars zit?
(Voor de oudste twee heeft hij overigens zonder mijn medeweten hun Franse paspoort weten te verlengen. In NL is echter de toestemming van beide ouders vereist)
[18-05-19 18:14:16] T: Hi C, okay. Mail het mij maar. Ik weet wat speelt met overheden.
[18-05-19 18:14:30] T: [email protected]
[18-05-19 18:21:39] T: Werkt jouw ex bij het Europees Parlement?
[18-05-19 18:53:37] CV: Mijn ex werkt bij EIF (Eur Investment Fund). Hier in Luxemburg zitten veel EU instanties. De instanties betalen voor het onderwijs (Eur School) en naschoolse opvang van de kinderen van hun werkgevers.
[18-05-19 18:54:22] CV: Neem aan dat jij een narcistische ex hebt?
Al lang uit elkaar?
[18-05-19 18:54:46] T: Ja; drie jaar. Ik ga binnenkort openbaar.
[18-05-19 18:59:50] CV: Hoe dan?
[19-05-19 09:11:46] CV: Bekeek net jouw oproep op youtube (dat ben jij toch?)
Wát een verhaal, en wát een gevecht. Heel herkenbaar.
Ook mijn ex heeft mijn moederschap op alle mogelijke manieren ondermijnd, en wordt hierin gesteund door de passiviteit van justitie en door zijn netwerk. Hij is genadeloos en het is een ware uitputtingsslag – emotioneel en financieel.
Ook ik heb in eerste instantie zelf aan de bel getrokken bij jeugdzorg. Ook bij politie en psycholoog van de erkende mediator heb ik meermaals mijn verhaal gedaan, maar er werd niets ondernomen. Ik vind: geen actie is óók actie, want silence = compliance.
De autoriteiten zijn door hun in-actie mede schuldig door deze situatie te laten voortduren!
[19-05-19 09:12:15] CV: Net als jij, zijn bij mij de rollen inmiddels omgedraaid. Ik vecht nu niet alleen tegen hém, maar ook tegen de instanties.
IK zou psychologisch niet alleen fragiel zijn; de nieuwe partner van mijn ex heeft in haar capaciteit als doctoraal studente kinderpsychologie in 2015 een attest van meer dan 15 pagina’s ingeleverd waar ze de rechter voor mij waarschuwt. Zonder mij ooit ontmoet te hebben claimt ze dat de kinderen bij mij gevaar zouden lopen. Dit attest is toegelaten, en sindsdien ging het bergaf. Mijn twee oudste kinderen hebben zich compleet tegen me gekeerd en weigeren al bijna drie jaar elke vorm van contact.
[19-05-19 09:12:44] CV: Inmiddels heeft hun vader ze naar een elitair internaat gestuurd voor 40 000€ per kind per jaar. Waanzin. Het leek de rechter wel een goed idee als de kinderen in een neutrale omgeving zouden verblijven, en papa betaalt…dus wat heb ik te klagen?
[19-05-19 09:13:20] CV: In Engeland heeft hij de kinderen samen met zijn nwe partner voorgesteld, en verteld dat ik geen ouderlijke macht heb.
De hele aanmeldingsprocedure incl voorbereidende toelatingsexamens heeft met medeweten van de kinderadvocaat, en zonder mij te informeren, plaatsgevonden. Ze hebben daar maanden naar toegewerkt. Uiteindelijk kreeg ik op een vrijdagavond een formele fax, met de dringende vraag vóór maandagmorgen te ondertekenen voor het vertrek van mijn zoon. Twee dagen! Hoe kan dit in het belang van het kind zijn, om moedwillig hun moeder buiten spel te zetten?
[19-05-19 09:13:55] CV: Heb een klacht neergelegd bij de nationale vereniging van advocaten, maar dit werd afgewezen. Ben niet verrast, want de kinderadvocaat zit daar samen met de scheidingsadvocaat van mijn ex in het bestuur! Het is een grote belangenverstrengeling.
[19-05-19 09:14:20] CV: Ben heel benieuwd hoe jij de corruptie aan de kaak gaat stellen, en hoopt narcistische mishandeling strafbaar te maken.
[19-05-19 18:03:22] T: Alles openbaar. Anderszins lukt niet
[19-05-19 18:46:37] CV: Mijn advocaat is onlangs op een conference geweest waar ook een Nederlandse spreker was die zich inzet voor de kinderen. Ze gaat me zijn naam doorgeven – leek haar een interessant contact voor jou. Niet zeker of het om een advocaat ging, of een beleidsmaker. Maar iig waren de Luxemburgse afgevaardigden (incl kinderombudsman) onder de indruk van hem.
Zodra ik zijn naam heb laat ik het je weten.
[19-05-19 18:56:50] T: Super!
[19-05-19 22:43:04] T: https://youtu.be/ufp2r_WVubg
[22-05-19 19:11:24] CV: Ik vroeg me af hoe jij bijv jouw filmpje over crowdfunding voor jouw case online kunt plaatsen, zonder dat je ex je aanklaagt voor smaad/laster
[22-05-19 19:11:41] T: Ben ik nu mee bezig
[22-05-19 19:11:47] T: Geanonimiseerd
[22-05-19 19:11:53] T: Erg zwaar
[24-05-19 21:10:51] T: Hi C, kan jij mij jouw verhaal mailen? [email protected]
[25-05-19 11:22:16] CV: Heb je net gemaild! 
Eigenlijk is mijn verhaal zó veelomvattend, dat ik het soms moeilijk vind tot de kern te komen.
[25-05-19 11:34:33] T: Ik weet t
[25-05-19 11:34:58] T: Een narcist jeugdzorg en de rechtbank zaaien bewust verwarring.
[25-05-19 11:35:02] T: Dankjewel
[25-05-19 16:09:54] T: Hoi
[25-05-19 16:10:07] T: Ik lees zojuist jouw horror
[25-05-19 16:11:10] T: Wie is Director DNP?.
[25-05-19 16:11:13] T: ?
[25-05-19 16:11:24] T: Ik KAN het stoppen. Beloof ik je
[25-05-19 17:34:26]: CV: In het voorjaar van 2013 kwam ik via FB in contact met een oude bekende. Deze man is journalist.
Er was een klik, en al gauw hadden we veelvuldig contact per whatsapp en messenger. Klassiek verhaal. We wilden elkaar heel erg graag zien na al die jaren, en dat hebben we per app ook naar elkaar uitgesproken. Maar het is er toen niet van gekomen, want na 2 maanden (tijdens onze zomervakantie) pakte mijn toenmalige man mijn telefoon, en kwam een berichtje van een ‘onbekende man’ tegen. Hij heeft mijn telefoon niet meer teruggegeven, zette er zelfs een paswoord op. Dus ik kon niemand meer contacteren. Noch die man, noch mijn familie of vrienden.
Later is gebleken dat hij toen al die man heeft gecontacteerd. Daarna ging hij zijn echtgenote via FB onophoudelijk friend requests sturen.
Hij heeft tevens stukken van mijn correspondentie met die vriend doorgestuurd naar mijn ouders en broer.
[25-05-19 17:36:11] CV: Mijn man was geobsedeerd door mijn “affaire”, zoals hij het noemde. 
De hele wereld moest weten dat ik een “affaire” had.
[25-05-19 17:37:39] CV: In zijn scheidingspapieren noemt hij die man met naam en toenaam, met adres en beroep. Zelfs ik wist het adres van die vriend niet – dat was nooit ter sprake gekomen. Ik vond dat een heel akelig idee.
[25-05-19 17:39:11] CV: Hij heeft die man meermaals gedreigd zijn “affaire” en correspondentie met mij te openbaren aan zijn vrouw en werkgever.
En tja. De man in kwestie koos eieren voor zijn geld, en probeerde zijn huwelijk te beschermen.
[25-05-19 17:42:04] CV: Maar het is toch echt heel bizar dat mijn ex hem zelfs drie jaar “after the facts” plotseling weer contacteerde?
“Just to let you know that I am happily divorced”. En alsnog een bedreiging om zijn virtuele affaire met mij te openbaren.
[25-05-19 17:44:38] CV: Voor mijn ex draaide de hele scheiding over zijn slachtofferrol en mijn “affaire”.
Maar weet dat hij binnen no time een ander had, met wie hij een inmiddels drie jarig kindje heeft.
[25-05-19 17:48:36] CV: (De zomer dat mijn ex mijn telefoon – en paspoort – afpakte waren we 2,5 maand in de VS. Ik voelde me dus echt heel erg geIsoleerd. En terwijl ik de hele vakantie lang ‘gestraft’ werd, postte hij zg happy family pics op FB om mijn thuisomgeving te laten zien hoe goed we het hadden)
[26-05-19 10:22:37] CV: Wat mss ook interessant is: de nwe partner van mijn ex heeft in 2015 een attest geschreven aan de rechter. Hoewel zij nog niet afgestudeerd kinderpsychologe 
was heeft zij geschreven vanuit haar expertise. Dat is misleidend. Zonder mij ooit ontmoet te hebben stelt ze via mijn kinderen (toen 7, 10 en 11) de diagnose dat de kinderen bij mij gevaar zouden lopen. Het vele pagina’s tellende attest is shocking. Je hoeft geen rechter te zijn om te zien dat dit niet kan/mag. En tóch is het toegelaten.
In haar attest verwijst ze 6 keer naar mijn buitenechtelijke affaire (terwijl de rechter bij de uitspraak v onze scheiding geen “affaire” in haar overweging heeft meegenomen; ze zegt dat ik de ambities v mijn kinderen niet cultiveer en alleen maar nagels lak; ze suggereert dat ik voortdurend op dates ga – “wrs ook met vrouwen”; ze suggereert dat ik jaloers ben op de “elite education” van haar en mijn ex, en me daarom “inadequaat” voel waardoor ik uit jaloezie de kinderen niet motiveer om ook naar zo’n top universiteit te gaan; 
ze zegt letterlijk dat ik “abusive” ben en de kinderen gevaar lopen als ze niet aan mijn ex toegewezen worden.
[26-05-19 10:22:56] CV: Dit attest is door de rechter toegelaten!!!
[26-05-19 10:25:12] CV: Later heeft deze vrouw op school nog eea ondertekend waar een handtekening van een ouder gevraagd werd (en ook de Europese School deed hier niks aan!); en zij is ook degene die mijn zoon naar 
de school in Engeland heeft genomen voor een kennismakingsgrsprek en toelatings examen
[26-05-19 10:27:31] CV: Ik ben heel vaak op frustrerende reacties gestuit.
Hoofd Eur School: “I understand it must be difficult”.

“Difficult”?? Het is onrechtmatig!
[26-05-19 10:30:11] CV: Maar ook de rechters wilden niet inzien waar mijn ex toe in staat is, en wezen mijn zorgen af. “Met de tijd wordt alles beter, mevrouw. Dat zult u zien. De emoties zijn nu nog te rauw”
[26-05-19 10:32:34] T: Dat is onzin. De rechterlijke macht werkt hieraan mee. Jeugdzorg is verdienmodel van Jeugdrecht. Rotary en vrijmetselarij en bankinvloeden.
[26-05-19 10:32:42] CV: En mijn ex, die alles en iedereen naar zijn hand zet wordt gezien als “sterk” en “doortastend” ipv dominant
[26-05-19 10:38:06] CV: Het systeem is hier zo lek als wat. Veel belangenverstrengelingen.
In mijn geval vecht ik tegen zijn scheidingsadvocaat die tevens de echtgenote is van onze burgemeester die ook in de politiek zit.
Zij werkt op veel dossiers samen met de kinderadvocate die ons is toegewezen, en zitten ook samen in een comité vd orde van advocaten èn bij de ombudsman.
Je snapt wel dat de klachten die ik heb neergelegd zijn afgewezen
[26-05-19 15:25:30] T: Het lijkt copy-pasted mijn verhaal
[26-05-19 16:54:10] T: Veel van wat jij meemaakte is idem dito. De belangenverstrengeling en het “ge-sjans” van instanties waaronder jeugdzorg, WMO, clubjes met voorkeursbehandeling zoals de Orde van Advocaten en de Vfas en Rotary, het bedreigd worden, het chanteren van vrienden, -jou in een de gemanipuleerde bevriende psycholoog wie wel even een mooi verhaal op wens schreef, het “kopen” van de kinderen -met behulp van zijn (vader’s) netwerk, het steeds bij een andere rechter in een uitputtingsslag van aantonen van bedrog en manipulatie overeind moeten te blijven terwijl er alles aan gedaan wordt door zijn familie de kinderen tegen mij te keren, het zeggen dat ik niet in het gezag zou staan tegen in zijn geval twee diagnostisch centra waar hij op eigen houtje diagnostiek liet afnemen terwijl hij deze drie jaar lang mocht weigeren. Ondanks dat dit aanbevolen diagnostiek betrof door Professor dr. H. v.d. Vlugt. Jeugdzorg acht zich boven hoogste zorgprofessionals.
[26-05-19 17:38:49] CV: Idd – het is een soortgelijke ervaring. Ik had gedacht dat het in NL beter zou zijn.
Mijn ex heeft sinds 2014 al mijn verzoeken tot mediatie en later ook familie therapie geweigerd. En de rechter vond dit okay.
Eind 2017, toen mijn dochter naar Engeland vertrok, heb ik het eindelijk voor elkaar gekregen dat er een evaluatie van ons gezin gedaan zou worden. Helaas is de keus van de kinderpsychiater ook weer de suggestie vd tegenpartij. Nu, na anderhalf jaar wachten ligt er nog steeds geen rapport! Hoe serieus wordt het genomen dat er een gezin verscheurd is??
Uiteraard roepen zowel mijn ex alsook mijn twee oudste kinderen dat het “beter dan ooit” gaat nu ik uit de picture ben.
Het is in en in triest. 
Mijn ex is Frans, van origine Indiaas. Zijn nwe partner is Engels, van origine Indiaas.
Ik kan je vertellen dat ook daar de hele familie er hard aan gewerkt heeft om de kinderen tegen me te keren. 
Mijn ex heeft me via zijn professionele email adres van de EIF/ EIB (Eur Investment Bank) in tientallen emails gekleineerd, gechanteerd, beledigd. Enkele mails met grove beledigingen heeft hij aan “all personnel” gestuurd binnen de EIB.
Ieder ander zou alleen ontslag hebben gehad als je je werkadres systematisch gebruikt voor het chanteren en beledigen van derden. Maar bij de Europese Instanties niet. Daar heb je een job for life. Hij kreeg alleen een berisping en het verzoek dat hij voor privé communicatie geen werkadres gebruikt. 
Zelfs die journalist heeft de EIB aangeschreven en gezegd dat hij geen ongevraagde, abusieve teksten wenst te ontvangen van hun werknemer…het haalde allemaal niks uit.

Hebben jouw kinderen zich inmiddels ook tegen jou gekeerd?
[26-05-19 18:21:31] T: Hij zegt dat ik hen niet wil of kan verzorgen. Hij speelt hen uit dat mama gek is en zichzelf moet laten helpen. Heel hun leven hebben ze als miljonairskinderen geleefd, dan ineens lukt de merkkleding welke zij altijd droegen, vakanties, etcetera alleen nog bij papa. Wie geen onbegeleide omgang mocht hebben totdat hij therapie zou hebben gevolgd welke hem zou laten inzien welke schade hij aanricht. Zijn pathologie schuift hij af op mij terwijl er twee psychediagnostische rapporten liggen van hem bij Jeugdzorg en alle gedragingen in absurditeit navenant zijn. Iedereen wie mij helpt wordt bedreigd, gechanteerd, geïntimideerd, net als hij mij deed. Het mij isoleren van vriendinnen is hem deels gelukt. 
Mijn kinderen wie ik altijd tot in detail begeleidde zijn alledrie, net als hij dyslectisch. Hij mocht hen drie jaar lang aanbevolen herdiagnostiek onthouden waarmee dyslexiebegeleiding al had kunnen gestart voor mijn jongste toen zij vijf jaar was, gezien dit door de onderzoeken bij de Psychologenpraktijk van de professor al had kunnen vastgesteld.
[26-05-19 18:21:45] T: Nu moet zij doubleren.
[26-05-19 18:23:53] T: Mijn zoon dito: hem werd herdiagnostiek aanbevolen om de juiste begeleiding en/of medicatie te krijgen. Hij ging van zevens en achten via Mavo-Havo naar VMBO. Onnodig veel stress. Gewoon omdat hij uit is op mijn destructie.
[26-05-19 18:25:48] T: Mijn oudste dicteert mij op de wijze haar vader deed. Zij houden alledrie van mij doch als dit veel langer duurt zal hij er in slagen hen onder altijd valse informatie tegen mij laten keren.
[26-05-19 18:26:12] T: Bij papa Porsches, vakanties, dure merkkleding, alles in overvloed.
[26-05-19 18:27:03] T: Mama is na drie jaar terreur uitgeput doch vastberaden deze hele idioterie waarover mij zo’n honderd vrouwen naast jou benaderden te elimineren
[26-05-19 18:29:20] T: Van Rotary tot Jeugdzorg tot het Europees Parlement toe. Inclusief justitie wie dapper mee-participeert in belangenverstrengeling. Om over het gedrag van een groot advocaten wie meefietsen in deze ANIMAL FARM van corrupte elite nog maar te zwijgen
[26-05-19 18:29:55] T: Een vriend van mij uit mijn studententijd werd benadeeld voor 350000 omdat hij mij hielp aan advocatenhulp.
[26-05-19 18:30:28] T: Eerst gechanteerd “Als jij Trudi helpt gaat jouw handel in Waalwijk en Tilburg niet door”
[26-05-19 18:30:40] T: Voorts werd zijn zakelijk rekening courant stopgezet
[26-05-19 18:30:58] T: En werd hij van 8 jaar handel onthouden als represaille
[26-05-19 18:31:34] T: Door de Rabobobo’s waar zijn vader bestuursvoorzitter was en de fusie realiseerde
[26-05-19 18:31:58] T: En hij met voorkeursbehandeling absurde zaken kon regelen zonder mijn handtekening
[26-05-19 18:32:42] T: Mijn ex schoonvader liet bewust schulden aantekenen door zijn zoon aan hem.
[26-05-19 18:33:08] T: Tegelijkertijd al zijn idioterie afkopend, een nieuw huis voor hem kopen
[26-05-19 18:33:32] T: Auto’s op naam van pappie en mammie; nu een Porsche Macan.
[26-05-19 18:37:08] T: Hij gaat de bloemetjes buitenzetten in New York, zijn bucketlist afwerken. Tegelijkertijd laat hij zijn advocaat wie tevens RvC Rabobank is en in dezelfde Rotary als zijn pa dineert schrijven richting de rechtbank mij uit het gezag te zetten.
[26-05-19 18:37:31] T: Dus afpersing om advocatenhulp te onthouden
[26-05-19 18:37:54] T: Uit huis trachten te zetten en op straat dus, op frauduleuze gronden
[26-05-19 18:38:06] T: Plus uit het ouderlijk gezag
[26-05-19 18:38:11] CV: Die vriend moet toch ook vastbesloten zijn recht te halen? 

Het is zó herkenbaar! 
Ik ging van 5 vakanties per jaar, en een huis dat getaxeerd werd op 1,3 miljoen naar….niks. Op straat, zonder inboedel. Terwijl we bij de notaris zaten vroeg hij me zelfs mijn gouden oorbellen uit te doen!! Geen vd aanwezigen knipperden ook maar met hun ogen!
Voor mij was t symbolisch.

Na maanden v terreur omdat ik de scheiding had ‘durven’ aanvragen heb ik drie weken voor mijn eerste hoorzitting mijn broer verloren aan n hartaanval. Dat werd helemaal uitgespeeld. Ik was fragiel, had geen support system.

En o ja. Weet je wat mijn ex gezegd heeft tegen jeugdzorg? Staat zwart op wit:
Hij had mij expres niet geïnformeerd over de verhuizing van mijn zoon, omdat ik “van een lagere sociale klasse” ben, en dus nooit zou begrijpen hoe geweldig deze kans van elite boardingschool is
[26-05-19 18:38:49] CV: Walgelijk! 
Maar hoe kunnen ze dat voor elkaar krijgen, jou uit ouderlijk gezag zetten?
[26-05-19 18:38:56] T: Vrouwenuitbuiting is bekend in dit land
[26-05-19 18:39:00] CV: Probeert ie bij mij ook, hoor
[26-05-19 18:40:00] C.V: Alleen beschuldigt hij mij nu van seksueel overschrijdend gedrag naar de kids toe, dus uit “voorzorg” gaan ze er dus maar vanuit dat ik mss idd geen goede moeder ben
[26-05-19 18:40:11] T: Jeugdzorg is met mijn ex’ leugens meegegaan en waarschijnlijk met de Rotarians van zijn pa. Hier zitten diverse invloedrijke “toppers????” in.
[26-05-19 18:40:26] CV: Deze beschuldiging kwam overigens pas na drie jaar
[26-05-19 18:40:27] T: Ik had twee grotendeels gegrond verklaarde klachten.
[26-05-19 18:40:36] C.V: Van hem?
[26-05-19 18:40:43] T: Nee
[26-05-19 18:40:44] T: Mij
[26-05-19 18:40:52] T: Een raadslid hielp mij
[26-05-19 18:41:12] T: Zelf hij werd door de regiodirectie gesommeerd mij niet meer te helpen
[26-05-19 18:41:17] CV: Heb je even tijd om te bellen?
[26-05-19 18:41:52] T: Heb nu bezoek in huis. Lastig.
[26-05-19 18:42:01] CV: Geen probleem
[26-05-19 18:42:22] CV: Maar wat een drama! En hoe kán dit, in een land als NL
[26-05-19 18:42:36] CV: Banana Republic
[26-05-19 18:42:43] T: Ik ben, net als jij waarschijnlijk, gemarteld door deze terreurbeweging JBB/Rechtbank/Overheden
[26-05-19 18:42:47] T: Erger
[26-05-19 18:43:25] T: De pest is dat vrouwen elkaar keihard laten barsten
[26-05-19 18:43:30] CV: Absoluut. En ik voel me vaak heel machteloos, en soms vind ik weer de kracht om door te vechten
[26-05-19 18:43:37] T: Uit ongelooflijke jaloezie
[26-05-19 18:44:03] CV: Heeft hij jou financieel ook laten zitten?
[26-05-19 18:44:10] T: Vanaf dag 1
[26-05-19 18:44:32] CV: Dat is nl ook een grote hindernis
[26-05-19 18:44:41] T: Net als bij jou: hij had een derde etc. Ik wilde scheiden.
[26-05-19 18:45:10] T: Treinrailsgeluiden met dreiging dat hij zichzelf van kant zou maken als ik hem verliet
[26-05-19 18:45:21] CV: Precies!
[26-05-19 18:45:28] T: Ben bedreigd met een strop in het bedje van mijn jongste
[26-05-19 18:45:45] CV: Dat méén je niet!
[26-05-19 18:45:53] T: Met “ik hang een brief aan een boom en dan zegt ik dat jij een moordenaar bent”
[26-05-19 18:45:58] T: Jawel
[26-05-19 18:46:53] T: Hij zei: “ik begrijp die ex wel van die verpleegster in Waalwijk die vermoord is. Die zal ook wel onheus bejegend zijn” Dit betreft Linda van der Giessen waaraan hij refereerde.
[26-05-19 18:47:03] T: Overal bewijslast van.
[26-05-19 18:47:06] T: Bij politie ook
[26-05-19 18:47:36] CV: Weet je dat de politie mij niet wilde helpen toen ik aangifte wilde doen van zijn geweld en bedreigingen toen ik zei dat ik wilde scheiden?
Ze zeiden: het huis staat op zijn naam, dus hij mag daar gewoon zijn
[26-05-19 18:47:45] T: Alleen: zij pa betaalde altijd al zijn sores rechtstreeks af bij politie voor hem. Boetes en aankondigingen ingijzelingname betaalde zijn vader steeds.
[26-05-19 18:47:45] CV: Ongelooflijk! Terreur
[26-05-19 18:47:53] T: Met mijn aangiftes werd niets gedaan
[26-05-19 18:48:00] CV: Jij hebt beslist ook hele bange tijden meegemaakt
[26-05-19 18:48:08] T: Ook niet met deze van derden.
[26-05-19 18:48:25] T: Het allerergste is de angst niet gelooft te worden
[26-05-19 18:48:33] T: Dus nam ik op.
[26-05-19 18:48:44] T: Tig stukken bewijslast.
[26-05-19 18:48:58] CV: En nooit iets mee gedaan?
[26-05-19 18:49:03] T: Nope
[26-05-19 18:49:23] T: Men heeft meegewerkt aan bedrog en manipulatie
[26-05-19 18:49:29] T: Nu kan men niet meer terug
[26-05-19 18:49:41] T: En ja, ik voel mij vogelvrij vaak.
[26-05-19 18:50:00] CV: Een ander zou er allang aan onder door gegaan zijn. Tis een wonder dat jij nog zo sterk in je schoenen staat, en zoveel energie hebt
[26-05-19 18:50:18] T: Doch vastberaden door te zetten IN HET BELANG van mijn kinderen
[26-05-19 18:50:25] T: En humaniteit
[26-05-19 18:50:49] T: Hij heeft mij opgegeven als vermist terwijl hij wist waar ik was
[26-05-19 18:51:02] CV: Vreselijk
[26-05-19 18:51:19] T: De contactjournaals van Jeugzorg bevestigen dit en dat zij dit wisten
[26-05-19 18:51:45] T: Oppas werd overvallen door minstens vijf man politie
[26-05-19 18:52:06] T: Mij kids had hij bij hem gehouden
[26-05-19 18:52:31] T: Zoon na voetbal bij zijn ouders laten blijven
[26-05-19 18:52:59] T: Dochtertje op straat tegengekomen toen zij speelde en weggehouden van oppas.
[26-05-19 18:53:35] CV: Zo ben ik één keer, in het begin van onze crisis, twee dagen naar mijn ouders gegaan. Heb iedereen netjes uitgezwaaid.
Volgende morgen kreeg ik een brief over “abandonnement de famille”..alsof ik de kids zomaar in de steek had gelaten.

Maar wat was zijn doel met die aangifte van vermissing?
[26-05-19 18:53:50] T: Toen ik gealarmeerd werd door de overbuurvrouw terwijl ik in Den Bosch was en niet eerder mijn telefoon kon opnemen
[26-05-19 18:54:29] T: Politie over de rooie jegens mij dat ik niet had laten weten waar ik was.
[26-05-19 18:55:08] T: Ex had alle ziekenhuizen laten afbellen en gesuggereerd dat oppas mij iets zou hebben aangedaan. Terwijl hij weet had wie het was.
[26-05-19 18:55:13] CV: Weet je wat nou het erge is?
In het begin dacht ik altijd dat zo’n man s avonds niet rustig kan slapen.
Maar inmiddels weet ik dat dit soort mensen nergens last van hebben.
[26-05-19 18:56:05] T: Ik weet er alles van. Zero empathie, sadistisch, gewetenloos. 
Ik ging thuisgekomen mijn kinderen bij hem halen toen hij mijn kids onder (mijn) verantwoording van mijn oppas had weggehaald.
[26-05-19 18:56:20] T: Blijkt hij zijn huis te hebben verhuurd als airb&b
[26-05-19 18:56:49] CV: Die ex van jou is eng!!
Maar ik herken het heel goed. Het zijn sluwe spelletjes, mindgames en situaties waar je bijna niet van kunt winnen
[26-05-19 18:57:09] T: Komt er een stel in hun onderbroek de deur openmaken. “No, Mister has left”
[26-05-19 18:57:16] T: Ja
[26-05-19 18:57:30] CV: En jij wist niet waar je kinderen waren?
[26-05-19 18:57:33] T: Mindgames naar jeugdzorg, mij, artsen
[26-05-19 18:57:35] T: Nope
[26-05-19 18:57:50] CV: Maar dat is klassiek
[26-05-19 18:58:00] T: Bleken gedumpt bij zijn hoogbejaarde ouders wie weet hebben van zijn gedrag
[26-05-19 18:58:08] T: Dit erkend hebben naar mij ook
[26-05-19 18:58:36] T: Toen ik moest kiezen voor veiligheid in maart 2016
[26-05-19 18:58:45] CV: En ondertussen ben jij zo over de rooie dat jij als “gek” bestempeld wordt
[26-05-19 18:58:48] T: In maart ’16 werden uit represailles dat ik van Jeugdzorg moest kiezen voor veiligheid van mijn kinderen en zijn manipulatie en die van zijn vader werden erkend, alle faciliteit opgezegd
[26-05-19 18:59:15] T: Ja. Maar ze kunnen allemaal zelf de bomen in en “HULP” gaan zoekt
[26-05-19 18:59:18] T: Zoeken
[26-05-19 18:59:32] T: Leaseauto afgenomen
[26-05-19 18:59:39] T: Energie
[26-05-19 18:59:51] T: Dreigde zonder te komen
[26-05-19 19:00:20] CV: Ik had van de ene op de andere dag geen bankkaart meer die werkte. Hij had mijn naam laten verwijderen
[26-05-19 19:00:30] T: Hij en zijn pa met wie hij altijd “de boekhouding” deed, zetten BSO en TSO stop
[26-05-19 19:00:45] CV: 8€ had ik in mijn portemonnaie, en geen eigen rekening
[26-05-19 19:01:28] T: Terwijl ik met drie getraumatiseerde kinderen met dyslexie en AD(h)D de boel tijdens onophoudelijke terreur moest overeind houden
[26-05-19 19:02:01] T: Topkinderen wie uitdaging en de juiste begeleiding nodig hebben
[26-05-19 19:02:23] CV: Ik zal t nooit, nooit, nooit vergeten. Geen geld voor eten, geen medicijnen, geen benzine.
En even later ook geen auto meer. Hij heeft hele huis leeggehaald, letterlijk
[26-05-19 19:02:29] T: Hij betaalde geen cent echter dus moest ik een VoVo aanvragen.
[26-05-19 19:02:57] T: Ja, terreur van een niveau waarbij wringen zich iets kunnen voorstellen
[26-05-19 19:03:31] T: VoVo werd door belangenverstrengelde advocate in mijn nadeel aangevraagd, zonder partneralimentatie
[26-05-19 19:03:37] CV: Tjonge, jouw kinderen hadden die begeleiding zo hard nodig! 
Walgelijk, en dat terwijl zij goed in het geld zitten.
[26-05-19 19:03:51] T: Op basis van zijn bedrog-inkomen
[26-05-19 19:04:04] CV: Ja! Herkenbaar!!
[26-05-19 19:04:11] T: Ja. Disharmonisch ontwikkelingsprofiel
[26-05-19 19:04:27] CV: En die van mij eist nu van MIJ 600€ per maand!
[26-05-19 19:04:36] T: Jeugdzorg grotere ellende aan bedrog dan ex ooit aan bedrog heeft kunnen realiseren
[26-05-19 19:04:47] T: Djeez!
[26-05-19 19:04:52] T: Hier dito. Ik moet hem alimentatie betalen.
[26-05-19 19:05:28] CV: Omdat hij zijn kinderen naar een school stuurt van 40K EUR per kind!
En de rechter vindt dat ‘normaal’
[26-05-19 19:05:40] T: Terwijl hij het stelselmatig vertikte kinderalimentatie en eigenaarslasten te betalen puur om mijn verzorgen van de kinderen onmogelijk te maken
[26-05-19 19:06:01] CV: Luxemburg: Het is de omgekeerde wereld, en een ware nachtmerrie
[26-05-19 19:06:13] CV: Het zijn echt psychos
[26-05-19 19:06:15] T: Rechters zijn vergrendeld. Fietsen mee met elite. 
[26-05-19 19:06:52] T: Verstrengeld
[26-05-19 19:07:05] Carla Visser Luxemburg: Ik vind ze vaak onbekwaam, slecht geinformeerd
[26-05-19 19:07:17] T: Zijn “te koop” enerzijds
[26-05-19 19:07:27] T: De Rechtbank is noodlijdend
[26-05-19 19:07:52] T: Er is een groot automatiseringstraject mislukt
[26-05-19 19:08:30] CV: Heb jij recht op gesubsidieerde rechtshulp?
[26-05-19 19:08:46] T: Jeugdzorg levert door tig rechtzaken per kind met in elk verzoek en elke beschikking je reinste onjuiste informantie heel veel op
[26-05-19 19:08:54] T: Ja, maar nee
[26-05-19 19:09:17] T: Omdat ik eerdere advocaten in Brabant op toevoeging had
[26-05-19 19:09:31] CV: Leven jouw ouders nog?
Want voor je familie is dit ook heel erg natuurlijk
[26-05-19 19:09:47] T: Wie mijn belangen -niet geheel ontoevallig- benadeelden
[26-05-19 19:09:54] T: Ik ben enig kind
[26-05-19 19:09:57] T: Moeder 84
[26-05-19 19:10:04] T: Vader overleed in 2012
[26-05-19 19:10:48] T: Dodelijk eenzame strijd
[26-05-19 19:11:19] T: Ben ziedend omdat mijn ouders de kinderen lieten groeien
[26-05-19 19:11:26] T: Zijn ouders maken alles kapot
[26-05-19 19:11:52] T: Mijn ouders kwamen sinds de geboorte van mijn oudste twee dagen per week in house en namen het gezin over
[26-05-19 19:12:04] T: Opdat wij konden blijven werken.
[26-05-19 19:12:19] CV: Weet er alles van. Maar je bent een power vrouw, je geeft niet op.
Waar komt jouw ex vandaan? Woont hij nog in Waalwijk?
[26-05-19 19:13:54] CV: Het komt volgens mij allemaal omdat je hem in zijn eer aangetast hebt, door te willen scheiden.
Want die keuze is niet aan jou.
[26-05-19 19:19:42] T: Ja, hij heeft op tweehonderd meter afstand een huis gekocht
[26-05-19 19:19:58] CV: Dat is geen fijn gevoel
[26-05-19 19:20:01] T: Wat hij uiteraard hypotheekvrij liet betalen door paps
[26-05-19 19:20:14] T: Een zelfs huursubsidie krijgt
[26-05-19 19:20:18] T: En KGB
[26-05-19 19:20:58] T: Ik had een groot netwerk
[26-05-19 19:21:31] T: Hij ging met mij mee naar businesslounges Willem II en RKC
[26-05-19 19:21:53] T: Gebruikte mijn netwerk om zelf handel te drijven
[26-05-19 19:23:00] CV: Wat doe jij?
[26-05-19 19:23:07] T: Vanaf het moment dat ik zijn gedrag niet langer wilde noch kon accepteren naar de kinderen toe en bij hem weg wilde gingen zijn vader en hem mij gijzelen
[26-05-19 19:23:40] T: Ik startte zelf een bedrijf met twee senioren. Zij werden bedreigd en gedenigreerd
[26-05-19 19:23:50] T: Ik mocht een BV overnemen
[26-05-19 19:24:25] T: Maar van zijn pa en hem daar geen makelaardij mee gaan doen wat ik wel kon. Ik moest maar wat anders gaan doen ermee
[26-05-19 19:24:44] T: Anders zou ik zijn concurrent worden aldus zijn vader. 
Vorige zomer had ik via dezelfde vriend als wie mij hielp aan de advocaat nadat mijn advocaten op toevoeging en zelfs deze waarvoor ik een lening afgesloten had overduidelijk tégen mij* een mooie baan voor mij i Amsterdam waar men ook woonruimte zou faciliteren voor mij bij FCN n-Founders Carbon Network -VIP-hospitality op het hoogste niveau.
Een week later werden mijn kinderen bij mij weggehaald. Dit op basis van (na valse opgave van mijn “vermissing”) wederom sensatie van mijn ex -door Jeugdzorg wie de teneur had gezet in bedrog in overtreffende trap sinds twee klachten gegrond waren verklaard en meerderen uit mijn netwerk een aangifte hadden gedaan tegen de organisatie en tegen de gezinsvoogd. Ik zou “gevaarlijk” zijn. Net als jij dus. De huisarts zou zijn zorgen hebben geuit over mijn kunnen verzorgen van de kinderen. Dit bleek de zoveelste leugen van een jeugdzorgwerker terwijl ik dus juist liegen voor de Rechtbank als gegrond verklaarde klacht had teruggekoppeld gekregen.
Met betrekking tot de advocaten: eerste kantoor was -door mijn ex en zijn pa gedicteerd op straffe van “driehoog-achter en naar de voedselbank” als ik hiermee niet zou instemmen- eerst gezamenlijk advocaat inzake uithuisplaatsing. Zij raadden mijn ex aan “te wachten” met echtscheiding -hiermee niet akkoord te gaan opdat hij lijfrentepolissen van zijn naam kon halen en deze op zijn pa te zetten plus schulden aan te tekenen aan zijn vader. Zij hadden weet van huiselijk geweld en het wegsluizen van zijn inkomsten. Desalniettemin verzweeg men dit allebei ten gunste van mijn ex toen zij alleen optraden voor hem. Twee van mijn advocaten weigerden Hoger Beroep in te dienen, men “vergat” beschikkingen en verzoeken tegenpartij aan mij te verstrekken, nam zelf initiatieven en besluiten met de tegenpartij zonder overleg overleg met mij, men diende stukken in welke in nimmer tevoren zag/geen toestemming voor gegeven had. Ik moest zelf printen, ben zelf naar de Rechtbank gemoeten meerdere keren om stukken in te dienen -wie anderen en ik zelf schreven- omdat men zelf allesbehalve effort stak in mijn zaak, men weigerde processen verbaal op te vragen, het dossier te verstreken, eentje vroeg een volledige toevoeging aan voor een briefje wat ik al geschreven had aan Jeugdzorg, wilde de door de deurwaarder gevorderde kinderalimentatie welke mijn ex weigerde te voldoen te verrekenen etc etc. Met de klachten werd -niet toevallig weet ik zeker: niets gedaan; althans niet anders dan in het belang van de mij benadelende advocaten)
[26-05-19 19:25:15] CV: Ik weet zeker dat jij net als ik ook wel eens de vraag hebt gekregen:
“Hoe kan t dat je ooit met hem getrouwd bent”;
of
“Zag je deze kant van hem dan niet eerder?”
[26-05-19 19:25:26] T: Tig keer
[26-05-19 19:25:42] T: Van relaties, collega’s vriendinnen etc
[26-05-19 19:26:02] T: Bipolair
[26-05-19 19:26:20] T: Altijd buiten het zicht
[26-05-19 19:26:24] CV: Het punt is…het sluipt er in. En op het moment dat je de kracht hebt om voor jezelf te kiezen, wordt die narcistische manipulatie tegen joú gericht
[26-05-19 19:26:32] T: Ja
[26-05-19 19:26:43] CV: Zolang je met hem mee ging, ging het goed
[26-05-19 19:26:51] T: Ik zou de narcist zijn volgens mijn ex-schoonmoeder op de oprit bij zijn ouders thuis
[26-05-19 19:27:06] T: Terwijl mijn vervoer werd afgepakt
[26-05-19 19:27:19] CV: Dat spiegelen, hè…..heel akelig
[26-05-19 19:27:27] T: Waardoor ik haar kleinkinderen niet zou kunnen vervoeren
[26-05-19 19:28:38] CV: Je zei dat je al veel andere vrouwen bent tegengekomen met soortgelijke ervaringen. Bundelen jullie je krachten?
[26-05-19 19:28:54] T: Velen durven niet
[26-05-19 19:29:04] T: YF werd opgesloten
[26-05-19 19:29:16] CV: Opgesloten?
[26-05-19 19:29:57] T: Ja. Omdat zij haar zoon wilde beschermen.
[26-05-19 19:30:14] T: Tegen opsluiting in gesloten jeugdzorg
[26-05-19 19:30:52] T: Ik heb van mijn ex vrijwel dagelijks leugens gehoord. Toen ik besefte dat het feitelijk was wat ik waarnam
[26-05-19 19:31:05] T: Jeugdzorg verzint ze gewoon.
[26-05-19 19:31:29] T: Om maar verlenging OTS en UHP te rechtvaardigen
[26-05-19 19:31:55] T: Ik wil in concreto alle verhalen tegelijkertijd opengooien.
[26-05-19 19:32:07] T: Uit bescherming van vrouwen
[26-05-19 19:32:16] T: Rectificatie van hun zijn.
[26-05-19 19:32:25] T: Ook voor hun kinderen
[26-05-19 19:32:40] T: Dit mag niet bestaan!
[26-05-19 19:32:43] CV: Ik zou dat boek wel willen lezen
[26-05-19 19:33:39] T: De pest is dat iedereen steeds kiest voor zijn eigen hachje
[26-05-19 19:33:39] CV: Een goede vriendin van mij uit Engeland zegt ook steeds weer dat ik een boek moet schrijven. Al is het om anderen te helpen
[26-05-19 19:33:50] T: Ja. Doen
[26-05-19 19:34:06] T: Alleen stopt het niet met boekbeschrijvingen
[26-05-19 19:34:12] T: Boeken schrijven
[26-05-19 19:34:23] CV: Nee, dat is duidelijk
[26-05-19 19:34:29] T: Het moet de media en publiciteit in wil dat lukken.
[26-05-19 19:34:32] T: LEF dus
[26-05-19 19:34:52] T: Het elite-kaartenhuis moet wankelen
[26-05-19 19:34:54] T: Niet wij
[26-05-19 19:35:24] T: Van alles wat ik schrijf heb ik bewijslast
[26-05-19 19:35:43] T: Tot van chantage en benadeling van 250000,- door Rabobank toe
[26-05-19 19:36:05] CV: Maar denk wel dat het bewustwording creëert. Denk ook dat ik vaak niet serieus ben genomen. Niet omdat ik het ben, maar omdat de mensen zulke dingen niet verwachten
[26-05-19 19:36:23] CV: Maar RABO moet je daarmee toch af kunnen maken?
[26-05-19 19:36:27] T: Jawel men weet t dondersgoed
[26-05-19 19:36:36] CV: Al eens de pers gebeld?
[26-05-19 19:36:40] T: Hoop het
[26-05-19 19:36:45] T: Jawel.
[26-05-19 19:37:01] T: Dit is censuur ????
[26-05-19 19:37:17] T: Bang voor toeleveranciers
[26-05-19 19:37:24] T: Iedereen is bang
[26-05-19 19:37:57] CV: Ik heb hier in Lux geen reactie gekregen hoor. Denk dat niemand negatief wil zijn over de instanties. Geen ophef
[26-05-19 19:38:17] CV: Vooral geen schandalen
[26-05-19 19:38:29] T: Om hun werkelijke aard te zien prijsgegeven en de nare corrumperende “vrienden”-netwerken worden qua werkelijke “charity”….
[26-05-19 19:38:44] T: Klopt
[26-05-19 19:39:04] T: Instantiebreed. Dus moet het wel anderszins openbaar.
[26-05-19 19:39:12] T: Hieraan overlijden dagelijks mama’s
[26-05-19 19:41:19] CV: Ik geloof het.
Eerlijk gezegd denk ik dat het sommige moeders tot het uiterste kan drijven
[26-05-19 19:41:19] T: Onze samenleving wordt met de dag antisocialer hierdoor
[26-05-19 19:41:25] T: Ja.
[26-05-19 19:42:00] T: Elke persoon in mijn omgeving werd en wordt bedreigd
[26-05-19 19:42:48] T: De aannemer zelfs, is bedreigd wie offerte kwam maken van achterstallig onderhoud. Wat ex zou moeten betalen volgens beschikking maar vertikte.
[26-05-19 19:43:00] CV: Weet je wat ik ook al aan de kaak heb gesteld?
Dat psychologische ondersteuning hier niet vergoed wordt. Dus met alle ellende die ik al heb, is het voor mij een luxe als ik een keer naar een therapeut ga
[26-05-19 19:43:32] T: De meeste therapeuten, artsen en specialisten wie ik sprak wensen dat deze situatie stopt.
[26-05-19 19:44:36] CV: Wat is nu het uiteindelijke doel van zo’n man?
Ik heb het me vaak afgevraagd. En heel soms denk ik wel eens dat het rustiger voor me zou zijn als hij “alles” heeft. Dan heeft hij geen wapen meer
[26-05-19 19:44:48] T: Dat jeugdzorg en instanties zichzelf vooral IN STAND houden in plaats van datgene doen waarvoor zij in beginsel zijn opgericht. Civil servants in plaats van self-serving
[26-05-19 19:45:04] T: Gewoon: zijn ZIN krijgen
[26-05-19 19:45:25] T: Dat is dus onze vernietiging
[26-05-19 19:45:33] T: Machtswellust
[26-05-19 19:45:34] CV: Het erge is, hij krijgt ook nooit een weerwoord lijkt t wel
[26-05-19 19:45:42] T: Gek he
[26-05-19 19:46:04] CV: Ja, bizar gewoon
[26-05-19 19:46:07] T: Iedereen is te koop
[26-05-19 19:46:31] T: Kinderen zijn te koop voor de hoogste bieder
[26-05-19 19:46:40] CV: Is hij nu alleen, of met n ander?
[26-05-19 19:46:47] CV: Tuurlijk
[26-05-19 19:46:57] T: En er wordt een verdienmodel van gemaakt instantie-breed kinderen naar de Filistijnen te helpen
[26-05-19 19:47:10] T: Heeft een vriendin
[26-05-19 19:47:16] CV: En als je consequent kwaad spreekt over moeder, gaan zij het geloven
[26-05-19 19:47:34] T: Ik gun haar veel plezier
[26-05-19 19:47:57] T: Ja. Met name mijn oudste liet zich inpakken door opa en oma.
[26-05-19 19:48:32] T: Ik kreeg hier terug dat opa gezegd had dat het huis meer van haar was dan van mij.
[26-05-19 19:49:16] CV: Mijn oudste gebruikte met 12 jaar juridische taal, en kreeg vreselijke dingen te horen.
[26-05-19 19:49:40] CV: ik kreeg van hem vreselijke dingen te horen
[26-05-19 19:50:06] T: Ik ben drie jaar zelf stukken aan het schrijven. Naast meerdere vrienden. Iedereen benadrukt corruptie. Een fiscaal advocaat, een oud bank-directeur, een accountant, twee artsen, psychologen, mensen werkzaam bij het ministerie van Justitie en vele anderen.
[26-05-19 19:50:14] T: Dag in dag uit leugens aantonen
[26-05-19 19:50:53] T: Boetes ontvangen voor onverzekerd laten scooter welke hij op mijn naam zette en in 2016 al wegnam
[26-05-19 19:51:09] T: Ex zette altijd voertuigen op naam anderen
[26-05-19 19:51:33] T: Laatste jaren alles op papa opdat hij “geen inkomsten” heeft
[26-05-19 19:51:51] T: Ik mag binnenkort weer voorkomen hiervoor
[26-05-19 19:51:51] CV: Alsof je twee banen hebt.
Overdag werk ik. S avonds besteed ik aan mijn jongste, en zodra hij naar bed is, gaat de computer aan. Soms ga ik nachten door
[26-05-19 19:52:20] CV: Heb je ooit al iets gewonnen? Een kleine overwinning?
[26-05-19 19:52:47] T: Ja
[26-05-19 19:53:13] T: Twee (deels) gegrond verklaarde klachten tegen jeugdzorg
[26-05-19 19:53:36] T: Nihilstelling boete 1078,- scooter ex
[26-05-19 19:54:03] T: Alsnog ontvankelijkheid klacht liegen voor de Rechtbank
[26-05-19 19:55:01] T: Zijn eerste advocatenkantoor trok zich terug wegens gezamenlijk advocaat in t begin en bedrog voor de rechtbank en onthouden diagnostiek kids
[26-05-19 19:57:36] CV: Dat is al heel wat waard!!
Uiteindelijk schets je een karakter!
[26-05-19 19:59:41] T: Ja
[26-05-19 20:12:09] CV: Maar wat is zijn argument tegen jou? Je kunt niet zomaar vragen of een ouder uit de ouderlijke macht gezet wordt. Dan moet hij wel met een verhaal komen.
Bovendien zullen de kinderen gehoord worden? Zolang zij nog aangeven gelukkig en gezond te leven bij jou, spreekt dit iig in jouw voordeel
[26-05-19 20:12:37] CV: maar ik snap ook dat hij derden voor zijn karretje spant, om jou zwart te maken
[26-05-19 20:16:21] T: Dat Ik niet zou meewerken aan dyslexieonderzoek en diagnostiek bij de kinderen. Geen grap. Terwijl ik daar dus drie jaar naar streefde. Het bedrog is echt absurd
[26-05-19 20:22:21] CV: Waarom is in jullie geval jeugdzorg er bij gehaald?
Hier lijkt het ook vaak te gebeuren, en kinderen worden vaak uit huis geplaatst.
Mijn advocate heeft nog een client, die ook in voogdij strijd verwikkeld is. Rechter heeft besloten haar 10 jarige kind met hersentumor uit huis te plaatsen! 
Alsof je met uithuisplaatsing het conflict tussen ouders oplost.
[26-05-19 20:32:01] T: Omdat instanties een verdienmodel maken van huiselijk geweld in het voordeel van de dader. Geen grap. Elke hulpvraag wordt anti-hulp als het een narcist betreft. Zeker als het een spoiled rotten rijkeluiszoontje is. Of een overheidsambtenaar. Of een ondernemer. Of een Rotarian.
[27-05-19 22:14:14] T: Hi there. Hoe gaat het bij jou?
[27-05-19 22:25:59] CV: Hi!
Heb deze week voor mezelf – mijn jongste is bij zijn vader. Het is hier hemelvaart vakantie.
Heb wel een kleine overwinning voor mezelf: heb vandaag de NL id kaart voor mijn zoon afgehaald. Wat ik met vijf jaar procederen nog niet voor elkaar heb gekregen (toestemming v papa), is nu gelukt omdat hij 12 is????????????????
Eindelijk! 
Gelukkig had ik nog een US paspoort van hem dat geldig was, maar reizen met een kind, dat een andere achternaam en paspoort heeft dan ik, was toch heel lastig.
‎[27-05-19 23:28:08] CV: ‎afbeelding weggelaten
[28-05-19 21:15:33] T: Hi
[28-05-19 21:15:58] T: Hopelijk haalt hij jouw jongste niet ook bij je weg
[29-05-19 16:58:20] T: Veel academici, artsen en specialisten hebben hun frustratie over de overheidsdictatuur benoemd.
[29-05-19 16:58:52] T: In een elitaire economie investeert men zo min mogelijk in kennis
[29-05-19 16:59:30] T: Om het elitair stelsel en de gevestigde orde overeind te houden
[29-05-19 16:59:44] T: Dat leert de geschiedenis ook
[30-05-19 10:05:45] CV: Hallo!
Dagje vrij, dus dat is fijn.
Heb eerder deze week mijn kinderen op bezoek gehad. Mijn ex schrijft dan een berichtje waardoor hij goed uit de verf komt. “I will ask the children to come and see you”.
(Dat kan hij dan mooi aan de rechter tonen als goede vader), maar in de praktijk bepaalt hij álles. Want na even doorvragen kon het niet op zaterdag, niet op zondag, en niet op hemelvaart. Het kon alleen maandagavond na mijn werk. Toen ik vroeg of ze dan iig gegeten konden hebben, zodat ik nog iets leuks kon doen, zei hij: “no, I will bring them before dinner.”
Jij voelt vast aan wat ik bedoel als ik zeg dat hij daarmee gewoon ‘in control’ wil zijn. En ik kan daar niet tegen.
Het bezoek was moeizaam. Mijn oudste zoon praat net als zijn vader, en ik voel me héél klein. Dochter zegt niet meer dan 3 woorden, en mijn jongste voelt zich niet op zijn gemak. 
Al met al kost me dat ontzettend veel energie. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze niet hoeven te komen als het is om me te kleineren, want als ik dát zou doen rent mijn ex naar gerecht om te zeggen dat ik geen goede moeder ben.
[30-05-19 10:09:04] CV: Ik heb mijn oudste twee kinderen de laatste paar jaar slechts een paar keer gezien. Meestal is het alleen 10 sec aan de voordeur als ze mijn jongste komen halen of brengen.
Een enkele keer komen ze binnen, maar alleen als ze in het land zijn en hun vader heeft bepaald dat ze wel even kunnen komen
[02-06-19 19:45:39] T: Ja, ik weet exact wat je bedoelt. Alles om jou te treiteren wordt uit de kast gehaald. Mijn oudste wordt nu volledig tegen mij uitgespeeld. Samen met zijn vader construeerde mijn ex constructies om mij te kunnen gijzelen. En nu haar.
[03-06-19 20:38:43] C.V: Die ex van jou lijkt me minder sluw, minder subtiel dan de mijne.
Dit soort acties kun je toch niet verborgen houden? Wát een waanzin! En dat je ex schoonvader zich daar mee in laat, ongelooflijk.
Gelukkig maar dat jouw ex af en toe zo onvoorzichtig te werk ging. Daardoor heb je bewijs van zijn acties.
Het is al zo moeilijk aan te tonen.

Heeft jouw ex je ook lang weten te intimideren en te laten twijfelen aan je eigen werkelijkheid, of was je van begin af aan sterk?
[03-06-19 21:12:57] T: Hij is dusdanig sluw en doortrapt dat hij heel de wereld meeneemt in zijn grensoverschrijdend gedrag. Niemand echter durft hem een halt aan te roepen omdat zijn vader bestuursvoorzitter was van Rabo, de fusie realiseerde van ziekenhuizen hiero en directeur-eigenaar was van S. en voorts nog participeerde in C. overkoepelend.
[17-06-19 07:59:43] T: Morning C., zijn er nog ontwikkelingen?
[17-06-19 08:03:06] C: Hallo!
Er zijn geen ontwikkelingen. Dat is eigenlijk ook het kwalijke – ik krijg mijn kinderen niet te zien omdat mijn ex “rook heeft gecreëerd” over mijn moederschap..maar sindsdien is er nooit meer een rechtszitting geweest. Altijd wel weer een excuus of reden om het af te zeggen..
[17-06-19 08:03:48] CV: En bij jou? Alles “rustig”?
[17-06-19 08:25:46] T: Onophoudelijke terreur in de vorm van treiterijen en derden wie tegen mij uitgespeeld worden
[17-06-19 08:26:02] T: Rechtszaak weer
[17-06-19 08:26:23] T: Kan je geen nieuwe rechtszaak starten?
[17-06-19 08:26:37] T: Heb je wel contact met de kids via app
[17-06-19 18:10:44] CV: Nee, ik heb helemaal geen contact.
Zij hebben sinds vader de voogdij kreeg alle banden verbroken, ook met mijn ouders waar ze altijd gek op waren
[17-06-19 18:11:43] CV: Nu komen ze een enkele keer per jaar langs/ aan de deur…zodat hun vader aan de rechter kan laten zien dat het niet aan hem ligt
[17-06-19 18:11:58] T: Vreselijk
[17-06-19 18:12:05] T: Herkenbaar vreselijk
[17-06-19 18:12:21] T: Heb je back up nu, voor jezelf en jouw zijn?
[17-06-19 18:13:30] T: Ziekelijke wraakzucht uit vergelding. Helder voor mij. Voor de buitenwereld onzichtbaar.
[17-06-19 18:13:51] T: Wat zou je willen doen dit om te keren
[17-06-19 18:41:19] CV: Ik heb toevallig gister nog gesproken met de vader van een vriendje van mijn jongste. Hij heeft na zijn eerste huwelijk hetzelfde meegemaakt. Heeft zich arm gevochten, en na een jarenlange rechtsstrijd heeft een bevriende advocaat uit België hem aangeraden te stoppen. Zijn inmiddels volwassen dochters heeft hij vrijwel nooit meer gezien. Maar ook hij is een ervaringsdeskundige op het gebied van narcistisch misbruiken corrupte kinderpsychiaters/advocaten/ rechters in Lux. Ook hij begrijpt dat je “niemand kunt vertrouwen” van jeugdzorg en justitie. Ook hij werd afgeschilderd als “emotioneel”, “labiel” etc.
Vreselijk. 
Hij heeft natuurlijk wel een tweede gezin gesticht. Zijn huidige vrouw heeft het van dichtbij meegemaakt, dus ze snapt ook goed hoe het bij mij gespeeld wordt.
Maar ja…dat verandert niets aan mijn situatie.

Mijn grootste wens? 
Rust. Peace of mind. 
Zorgen dat mijn ex niet meer “bij me kan”.
Ik hoef zijn naam maar te zien in mijn inbox, en ik denk: “wat heb ik nú weer gedaan…”
Daar wil ik vanaf, van dat gevoel.
En ik wil moeder kunnen zijn, zonder me zorgen te hoeven maken dat mijn leven onder een vergrootglas ligt.
In zijn documenten heeft hij alles al gezegd:
Ik ben fragiel; ik heb geen moederinstinct; ik kan ze financieel gezien veel minder bieden; ik geef ze niet te eten; ik ben een bully; ik kom van een sociaal lagere klasse (!!); ik heb geen ambitie; ik ga alleen maar feesten…noem maar op!
[17-06-19 18:53:07] T: Weet wat je bedoelt. Idem dito hier. Gemangeld. Durf jij openbaar opdat het leven van zowel jouw kids als die van menigeen deze horror bespaard blijft?
[17-06-19 19:03:04] CV: Ik ben alle schaamte voorbij. 
Ik heb er geen enkele moeite mee om mensen over mijn kwetsbaarheden te vertellen (en over mij heeft hij heel wat rondvertelt).
Maar details over een lopende zaak mag je niet publiceren – dat is in strijd met de wet.
Mijn ex heeft bijv een schrijven aan/van de jeugdrechter doorgestuurd aan de school (ik vermoed om zijn verhaal kracht bij te zetten dat ik slechte moeder was). Dat mag absoluut niet!!

Ik zou wel heel graag publiek gaan met het soort teksten die mijn ex van zijn werkadres (een Europese Instantie nota bene!) heeft kunnen versturen. Grove taal, bedreigingen, smaad…noem maar op. En mijnheer kreeg alleen een waarschuwing!!
Dat kan dus zomaar als je Europees Functionaris bent
[17-06-19 19:05:35] CV: Waar het om gaat – en dat weet jij ook – is het patroon.
Al hun akties en uitspraken bij elkaar opgeteld vertonen duidelijk de karakteristieken van een narcist
[17-06-19 19:07:04] CV: Maar steeds weer zit ik voor een andere rechter, een andere instantie, en wordt er alleen naar de laatste paar voorbeelden gekeken.
En word ik uitgemaakt voor “ruzie zoekster”.

Beste Mark en Hugo: neem jullie verantwoordelijkheid en STOP deze ongein! Pak de bron aan en bestraf de daders.
In het belang van een natie.

In het belang van kinderen.
Viva la Mama!
https://www.gofundme.com/f/noodkreet-amp-fundraiser